Řešení fasády z obkladových pásků

Obkladové pásky jsou jednodušší variantou, jak dosáhnout vzhledu cihlové fasády. Obkladové pásky můžeme použít takřka kamkoliv, a to jak na novostavby, tak při rekonstrukci staveb. Při použití na fasádu máme dvě možnosti:

Lepení přímo na obvodové zdivo

Lepení obkladových pásků přímo na obvodové zdivo (bez použití zateplovacího systému) představuje nejjednodušší variantu použití tohoto materiálu. 

Nosnou stěnu stačí pouze omítnout vyrovnávací jádrovou omítkou nebo stěrkovým tmelem pro zateplovací systémy ETICS. 

Po dokonalém vyzrání podkladu doporučujeme ještě před lepením pásků celou plochu napenetrovat. Tím je podklad připraven pro použití obkladových pásků. 

Pro lepení obkladových pásků přímo na obvodové zdivo nedoporučujeme použití lehčených či zateplených omítek a to z důvodu jejich nízké soudržnosti a přídržnosti k podkladu. Hmotnost obkladových pásků je až 30 kg/m2 dle použitého typu.

Lepení na zateplovací systém

Při kombinaci použití zateplovacího systému s obkladovým páskem Terca je nutné dodržet určité zásady a technologické postupy pro toto řešení. 

Na obvodové zdivo nalepíme izolant (fasádní pěnový polystyren EPS 70F, EPS 100F nebo fasádní desky z minerální vlny s kolmou orientací vlákna) pomocí cementové malty ExcelMix TS SPECIAL. Vzhledem ke zvýšenému zatížení vlivem vlastní hmotnosti obkladových pásků na líci ETICS, doporučujeme ve všech případech celoplošné lepení izolantu. 

Izolační desky přikotvíme talířovými hmoždinkami fischer Termoz CS s kovovým šroubovacím trnem, které zajistí přenos sil od sání a tlaku větru. Minimální počet talířových hmoždinek nesmí klesnout pod 6 ks/m2. Kovový trn v talířových hmoždinkách se používá z důvodu odolnosti při požáru a též z důvodu mnohem lepších mechanických vlastností než v případě plastového trnu. 

Na již zajištěné izolační souvrství aplikujeme tenkovrstvou cementovou maltu se silnější sklovláknitou (pancéřovou) tkaninu o vyšší gramáží. Tkanina se aplikuje s překrytím. Jelikož je hmotnost obkladových pásků větší než 25 kg/m2, je nutné přenos tohoto svislého zatížení zajistit dalším kotevním prvkem a tím je rámová hmoždinka fischer SXR nebo SXRL s rozšiřujícím talířkem (kotvíme skrz sklovláknitou tkaninu do čerstvé malty). Přesný typ, délku a kotevní schéma rozmístění talířových hmoždinek je nutné navrhnout dle vstupních údajů, jako je: typ použitého izolantu, výšky objektu, typ nosného podklad atd. Vše vyplyne ze statického výpočtu. Takto zhotovený podklad je po vyzrání připravený pro lepení obkladových pásků.

Může vás také zajímat