Řešení fasády z lícových cihel

Lícové cihly Terca používáme nejen na stavbu plotů, opěrných zdí, komínů, ale jejich hlavní doména je provětrávaná bezkontaktní fasáda, která má výborné tepelně-izolační vlastnosti, které snižují i výdaje za vytápění. Tyto izolační vlastnosti však oceníme i v létě. 

Výhody provětrané bezkontaktní fasády

  • výborné tepelně-izolační vlastnosti
  • snižuje výdaje za vytápění
  • napomáhá udržet tepelnou pohodu
  • zbavuje zdivo vlhkosti (bez plísně)
  • skvělé akustické vlastnosti
  • nezaměnitelný vzhled a téměř neomezenou životnost

Díky provětrávané fasádě se totiž dům nepřehřívá a napomáhá tak udržet tepelnou pohodu uvnitř objektu. 

Vzduchová mezera mezi lícovou cihlou a izolantem zajišťuje cirkulaci vzduchu a zbavuje tak zdivo vlhkosti. Uvnitř domu se pak netvoří plísně, které způsobují alergie a astma. 

Provětrávaná fasáda s použitím lícového zdiva má také skvělé akustické vlastnosti. 

Vnější vrstva z lícových cihel plní funkci ochrany fasády proti povětrnostním vlivům a dává jí i nezaměnitelný vzhled a takřka neomezenou životnost. 

Nejčastěji používaným typem provětrávané fasády je tzv. dvouvrstvé zdivo se vzduchovou mezerou a tepelnou izolací. 

Samotnému zdění lícového zdiva je třeba věnovat patřičnou pozornost. Důkladné navrhování a provádění lícového zdiva je předpokladem úspěšné realizace a plné funkčnosti. Před zděním je velice důležitá izolace základů a pečlivé rozměření ploch fasády a přesné výškové založení první řady lícových cihel. Je třeba řešit detaily napojení tepelné izolace a hydroizolace. Nesmíme zapomenout na větrací otvory v prvních dvou řadách cihel a v posledních dvou řadách, které nám zajistí odvětrání. Šířku spár uvažujeme cca 10–12 mm. Stabilita lícové vrstvy v horizontálním směru se zabezpečuje pomocí drátových kotev z korozivzdorné oceli min. ∅ 3 mm. Uchycení kotev je závislé na druhu nosné stěny. Počet kotev je cca 5–7 ks/ m2. 

Pro zdění a současné spárování se používají speciální jednokrokové malty pro lícové cihly, které zaručují správnou dobu tuhnutí a umožňují zdění a spárování provádět současně. Při použití obyčejné malty se mohou objevit na zdivu nežádoucí vápenné výkvěty nebo výkvěty z rozpustných solí.

Řešení fasády z lícových cihel | Terca

Může vás také zajímat