Složení podkladových vrstev

Podloží dlážděných ploch se rozlišuje podle předpokládaného užitného zatížení:

Složení podkladových vrstev dlažby Penter - souvrství pro pochozí skladbu
Složení podkladových vrstev dlažby Penter - souvrství pro pochozí a pojížděnou skladbu do 3,5 t
Složení podkladových vrstev dlažby Penter - souvrství pro pojížděnou skladbu nad 3,5 t (do 5t)
Složení podkladových vrstev dlažby Penter - souvrství pro použití na izolované betonové desce

Může vás také zajímat