Produkty

Produkty2019-02-03T22:27:37+02:00
Více zde

Obkladové pásky

Představují jednodušší variantu, jak dosáhnout vzhled cihlového zdiva. Vyrábějí se řezáním z lícových cihel. Tloušťka pásku je v rozmezí 20 – 25 mm. Ke všem druhům obkladových pásků se také vyrábějí pásky rohové. Při správně provedené montáži obkladových pásků a rohů vytvoříte dojem pravé cihlové fasády. Použití se meze nekladou – fasády, interiéry, krby, apod.

Více zde
Více zde

Lícové cihly ražené

Vyrábějí se ražením hlíny do formy, která se vysype pískem, aby se zamezilo přilepení hlíny na stěnu formy, a vytvoří tak na cihle její typickou zvrásněnou strukturu. Tímto se napodobuje ruční výroba v dávných časech. Díky nízkému tlaku při ražení jejich nasákavost dosahuje až 20 % a pevnost tlaku až 18 MPa. Cihly se po vyjmutí z forem suší a následně vypalují ve speciálních pecích při teplotě kolem 1100 °C. Teplota, stejně jako speciální písky na povrchu hlíny, pak má vliv na konečnou barvu produktu. Lícové cihly ražené mají čtyři pohledové strany a jsou vždy plné. Ražené cihly vynikají velkou mrazuvzdorností, což je dáno tím, že při výrobě není v cihle velké vnitřní pnutí a tím jsou odolné vůči teplotním výkyvům. Větší pórovitost pak umožní jednodušší odpaření vody.
Více zde
Více zde

Lícové cihly Terca tažené - Klinker

Vyrábějí se tažením cihlářské hlíny ze šnekového lisu a řezáním na jednotlivé díly v požadovaném formátu. Právě tímto způsobem výroby získávají přesnější a pravidelnější tvary. Vypalují se v peci při teplotě kolem 1200 °C. Tažené lícové cihly mají pevnost tlaku nad 35 MPa a mají tři pohledové strany. Vyrábějí se děrované nebo plné. Poznáme je také podle typického zvonivého zvuku. Odtud také získaly svůj český název – zvonivky. Jejich povrch je většinou hladký nebo jen mírně strukturovaný. Je tomu tak kvůli zachování minimální nasákavosti, která se pohybuje do 6 %.
Více zde
Více zde

Cihlová dlažba Penter

Cihlová dlažba Penter je vhodná na cesty, chodníky, parkoviště, vjezdy, zahradní chodníčky, atd. Použít ji můžeme i do interiéru. Dlažba se pokládá do pískového lože nebo se lepí do malty. Vyrábí se z kvalitní hlíny a vypaluje se při velmi vysokých teplotách.
Více zde
Více zde

Zdicí malty

K montáži obkladových pásků a zdění lícových cihel je pro dosažení nejlepšího výsledku nutno používat kvalitní produkty jako jsou speciální lepidla, spárovací hmoty a jednokrokové malty. Ty jsou vyvinuty přesně na míru pro lícové zdivo. Použitím této stavební chemie předejdete budoucím problémům jako jsou výkvěty, odmrzání materiálu či drolení spáry.
Více zde
Více zde

NANO Impregnace

Fasády, komíny, parapety, ploty a cihlová dlažba jsou vystavovány nepříznivým vnějším vlivům, jako jsou např. deště, ostré sluneční záření a prach z ovzduší. Všechny tyto faktory mohou změnit vzhled použitého materiálu (výkvěty, plísně, mechy, atd.) Lícové cihly, obkladové pásky a dlažby ve většině případů již žádnou povrchovou úpravu nepotřebují, ale pro snadnou údržbu a zachování estetických vlastností produktů je doporučeno povrch na namáhaných místech ošetřit.
Více zde