Řešení fasády z lícových cihel

/Řešení fasády z lícových cihel
Řešení fasády z lícových cihel2020-03-27T19:38:36+02:00

Lícové cihly používáme na stavbu plotů, opěrných zdí, komínů, ale jejich hlavní doména je provětrávaná bezkontaktní fasáda, která má výborné parametry pro úsporu energie.

Nejčastěji používaným typem provětrávané fasády je dvouvrstvé lícové zdivo se vzduchovou mezerou a tepelnou izolací.

Vzduchová mezera má mimořádně příznivý účinek na vlhkostní režim stěny. Tloušťkou tepelné izolace lze dle potřeby měnit tepelnětechnické vlastnosti stěny a vnější lícová vrstva plní funkci lícového zdiva.

Samotnému zdění lícového zdiva je třeba věnovat patřičnou pozornost. Důkladné navrhování a provádění lícového zdiva je předpokladem úspěšné realizace. Před zděním je velice důležité rozměření ploch fasády a přesné výškové  osazení spodní vrstvy lícových cihel. Je třeba řešit detaily napojení tepelné izolace a hydroizolace. Nesmíme zapomenout na větrací otvory v prvních dvou řadách cihel. Šířku spár uvažujeme cca 10–12 mm.

Stabilita lícové vrstvy v horizontálním směru se zabezpečuje pomocí drátových kotev z korozivzdorné oceli min. ∅ 3 mm. Uchycení kotev je závislé na druhu nosné stěny. Počet kotev je cca 5–7 ks/m2.

Pro zdění a spárování se používají speciální jednokrokové malty pro lícové cihly, které zaručují správnou dobu tuhnutí a umožňují zdění a spárování provádět současně. Při použití obyčejné malty se mohou objevit na zdivu nežádoucí výkvěty z rozpustných solí malty.

Podklad pro navrhování a provádění Terca Klinker

Třetí vydání podkladu pro lícové cihly, pásky a cihlovou dlažbu s podrobným postupem provádění těchto výrobků s trvalou hodnotou. Publikace obsahuje i konstrukční detaily a je určena především projektantům, stavebním firmám a technikům ve stavební a konstrukční praxi.

Podklad pro navrhování v PDF zde
Řešení fasády z lícových cihel