Kladení dlažby Penter

/Kladení dlažby Penter
Kladení dlažby Penter2020-03-27T19:16:14+02:00

Rozeznáváme dva způsoby kladení dlažby Penter podle podkladu:

Kladení dlažby do štěrkového lože

Prvním důležitým krokem při kladení dlažby Penter do štěrkového lože je příprava vhodného podkladu. Musíme rozlišit, zda se jedná o pochozí nebo pojezdovou plochu a podle toho určit skladbu podloží a použít kamenivo odpovídající frakce a kvality. Každou jednotlivou vrstvu podkladu je nutné zhutnit vibrační deskou. Nejvrchnější vrstvu tvoří jemný urovnaný štěrk, do kterého se dlažba klade. Při kladení cihlové dlažby do štěrkového lože musí být spáry široké minimálně 3 mm.

Jednotlivé cihly se urovnávají gumovou paličkou. Položenou dlažbu zasypeme křemičitým pískem frakce 0–2 mm. Kompletně uložená a vyspárovaná plocha se na závěr zamete a zhutní vibrační deskou s gumovou kontaktní plochou tak, aby nedošlo k poškození povrchu anebo hran jednotlivých dlaždic. Po zhutnění se doplní písek do spár, případně je možné celou plochu polít jemným proudem vody. Tím se písek vplaví do spár a zároveň se očistí plocha dlažby.

Kladení dlažby do maltového lože

Prvním důležitým krokem při kladení dlažby Penter do štěrkového lože je příprava vhodného podkladu. Musíme rozlišit, zda se jedná o pochozí nebo pojezdovou plochu a podle toho určit skladbu podloží a použít kamenivo odpovídající frakce a kvality. Každou jednotlivou vrstvu podkladu je nutné zhutnit vibrační deskou. Nejvrchnější vrstvu tvoří jemný urovnaný štěrk, do kterého se dlažba klade. Při kladení cihlové dlažby do štěrkového lože musí být spáry široké minimálně 3 mm.

Jednotlivé cihly se urovnávají gumovou paličkou. Položenou dlažbu zasypeme křemičitým pískem frakce 0–2 mm. Kompletně uložená a vyspárovaná plocha se na závěr zamete a zhutní vibrační deskou s gumovou kontaktní plochou tak, aby nedošlo k poškození povrchu anebo hran jednotlivých dlaždic. Po zhutnění se doplní písek do spár, případně je možné celou plochu polít jemným proudem vody. Tím se písek vplaví do spár a zároveň se očistí plocha dlažby.

Příklady vazeb

Podklad pro navrhování a provádění Terca Klinker

Podklad pro navrhování - Terca Penter duben 2015 titulní strana

Třetí vydání podkladu pro lícové cihly, pásky a cihlovou dlažbu s podrobným postupem provádění těchto výrobků s trvalou hodnotou. Publikace obsahuje i konstrukční detaily a je určena především projektantům, stavebním firmám a technikům ve stavební a konstrukční praxi.

Podklad pro navrhování v PDF zde